Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Ratusz czuje się szkalowany opisem rejsu...

ŚCINAWA. Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła poczuł się dotknięty relacją na naszych łamach z opisu rejsu, a właściwie z opisu stania na Odrze na uszkodzonym statku podczas rejsu VIP-ów przy okazji otwarcia pięknego portu ręcznego w tym mieście. Otrzymaliśmy pismo podpisane przez Magdalenę Ratajczak, kierownika Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty, które publikujemy w całości.

Ratusz czuje się szkalowany opisem rejsu...

Wniosek o sprostowanie
Na podstawie art. 31a ust.l oraz art. 32 ustawy z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe wnoszę o zmieszczenie sprostowania do artykułu prasowego pod tytułem: ,,Przerwany rejs. Ewakuowani pasażerowie (FOTO)" z dnia 2 czerwca 2024 r. opublikowanego na łamach portalu: www.e-legnickie.pl.
W treści artykułu zostały przedstawione nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące faktów, wprowadzające w błąd czytelników, szkalujące organizatorów opisywanego wydarzenia. Poniżej przedstawiam elementy treści artykułu, których dotyczy sprostowanie.
1. Ewakuacja to opuszczenie miejsca z powodu zagrożenia zdrowia bądź życia, to nie można w ten sposób określić sytuacji, która wydarzyła się na MS Ścinawa w dn. I czerwca br. Zgodnie z opisem awarii uległ układ paliwowy jednostki, w związku z czym pasażerom zorganizowano transport zastępczy.

Tytuł: ,,Przerwany rejs. Ewakuowani pasażerowie (FOTO)" wprowadza w błąd, ponieważ żadnemu z pasażerów nie groziło niebezpieczeństwo.
2. W przypadku zastępczego transportu, był organizowany również z zapewnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa, a organizatorzy nie wpływali na kolejność osób opuszczających statek. Także i w pierwszym transporcie brały udział kobiety i dzieci, kolejność ustalali sami goście. Relacja zamieszczona na portalu : ,,W pierwszym rzucie ewakuowano polityków, samorządowców i szczególnych gości w tym posła Tadeusza Samborskiego, Gabriela Tomik - eksperta ds. żeglugi śródlądowej i współpracy z samorządami w Ministerstwie Infrastruktury, Departament Gospodarki Miejskiej i Żeglugi Śródlądowej, Edward Nawirskiego - dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu; PGW Wody Polskie, burmistrz Prochowic Alicję Sielicka czy Pawła Wechtę - pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział w Legnicy. W drugim rzucie ewakuowano kobiety i dzieci. W kolejnym transporcie osoby, które chciały, źle znosząc pobyt na statku." wprowadza w błąd, jednoznacznie sugerując, że lista opuszczających pokład była wcześniej ustalona i odbywała się według przyjętego klucza.
3. Należy podkreślić, że żaden z gości nie zgłaszał, że źle znosi całą sytuację, przeciwnie, wszyscy z dystansem podeszli do problemów technicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, wnoszę o opublikowanie w ustawowym terminie poniższego sprostowania dla kwestionowanego tekstu:
,Nie jest prawdą, że w dniu 01/06.2024 r. pasażerów statku MS Ścinawa ewakuowano, ani że w pierwszym rzucie ewakuowano polityków, samorządowców i szczególnych gości. Pasażerowie nie zgłaszali również organizatorom złego samopoczucia."

Tyle Urząd Miasta i Gminy Ścinawa. Kto płynął (stał podczas awarii statku, był ewakuowany itp.) wie jak było naprawdę. Dwóch przedstawicieli redakcji e-legnickie.pl było na pokładzie statku... Najważniejsze, że statek z powodzeniem służy lokalnej społeczności...

Powiązane wpisy