Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu (FOTO)

POWIAT LEGNICKI. W Legnickim Polu uroczyście otworzono Zakład Aktywizacji Zawodowej. To dziewiąty tego typu ośrodek na Dolnym Śląsku. Działalność zakładu( catering gastronomiczny i pralnia) będzie prowadzona w 2 budynkach na terenie DOPS w Legnickim Polu. W ośrodku zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób z niepełnosprawnościami. Koszt utworzenia ZAZ(budowlane prace i wyposażenie) to ponad 17 mln zł. - W tej kwocie ponad 12 mln to środki zewnętrzne - mówił starosta legnicki Adam BABUŚKA. - 4,9 mln otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego a 7,7 mln to dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Mamy 2 Domy Środowiskowe, dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej i obecnie także ZAZ a więc zamknęliśmy łańcuch współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Jestem przekonany, że te osoby tu pracujące będą  czuły się na terenie zakładu bardzo dobrze, a produkty, które wytworzą trafią do szerokiego grona odbiorców.

Dyrektorem ZAZ w Legnickim Polu jest Grzegorz PIETRUKIEWICZ.

Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu (FOTO)

 - Utworzenie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Zakładu Aktywności Zawodowej to jedna z najważniejszych i sztandarowych inwestycji, jakie realizowały władze powiatu legnickiego w obecnej kadencji samorządu - mówi Krzysztof SOWIŃSKI, członek zarządu Powiatu Legnickiego.

Wicestarosta Janina Mazur podkreślała ogromne znaczenie tej inwestycji nie tylko z punktu widzenia społecznego, ale także – ochrony zabytków. Zespół klasztorny w Legnickim Polu, w którym działa największy w Europie DPS, jest prawnie chronionym zabytkiem, perłą Dolnego Śląska.

-Rzeczywiście to duże wydarzenie w naszym powiecie. Władze Powiatu Legnickiego podjęły się dużego wyzwanie, bo była to inwestycja bardzo kosztowna, wymagała przygotowań i zaangażowania wielu osób. Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstało miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, ale także dla w pełni sprawnych – tych, którzy będą kierować i opiekować się tą grupą. Na pewno jest to inwestycja, na którą czekali mieszkańcy Legnickiego Pola i powiatu legnickiego – powiedziała wicestarosta legnicki, Janina Mazur.

Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, która zapewnia zatrudnienie osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Osoby te wymagają tzw. chronionych warunków pracy. Podstawowym zadaniem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób.

- Jest to 9 Zakład Aktywizacji Zawodowej na Dolnym Śląsku( w lutym 2020 roku otwarty został 8.ZAZ w Oławie-przyp.red.) i trzeci, który powstał w obecnej kadencji samorządu Dolnego Śląska - mówił wicemarszałek Marcin KRZYŻANOWSKI. - To przejaw ogromnej wrażliwości władz powiatu legnickiego i odpowiedzią na potrzebę aktywizacji zawodowej osób, które mają niewielkie szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uruchamianie tego typu ośrodków jest jednym z priorytetów samorządu województwa dolnośląskiego.
Zakres inwestycji objął adaptację budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby pralni wodnej z barierą higieny wraz z budową: wewnętrznej linii zasilającej, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz. ZAZ zatrudnia  130 osób  w tym 100 niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wspierać będą ich asystenci, rehabilitanci, psycholog, pedagog i pielęgniarka. Po rekrutacji niepełnosprawni będą przygotowywani do podjęcia pracy w pralni.

ZAZ chce konkurować na wolnym rynku zarówno w zakresie świadczenia usług pralniczych ale i w zakresie cateringu gastronomicznego. - ZAZ Legnickie Pole to jakby 4 działy: pralnia, gastronomia, usługi porządkowo-ogrodnicze i rękodzielnictwo w tym krawiectwo - mówi dyrektor ZAZ Grzegorz PIETRUKIEWICZ. - Szczególnie te dwa pierwsze działy mają być naszymi silnymi ogniwami. Dysponujemy także kuchnią wydającą dziennie 400 posiłków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i pralnię, które już osiągnęła poziom prania 15 ton odzieży miesięcznie a ma możliwości znacznie większe. Poziom usług gastronomicznych to zarówno zasługa naszych pracowników ale i  trenerów przygotowujących ich do tego zawodu. 

Uroczystość otwarcia ZAZ w Legnickim Polu była okazją do spotkania szerokiego gremium samorządowców z gmin Powiatu Legnickiego, zarówno włodarzy gmin, radnych, jak i kierowników jednostek powiatowych i wojewódzkich czy przedsiębiorstw wspierających projekt jak chociażby Koleje Dolnośląskie. Nie zabrakło statuetek dla zasłużonych dla tej inwestycji.

O stronę artystyczną wydarzenia zadbał niezawodny Grzegorz GAPSKI zapraszając do koncertowania kapelę góralska z Żywca- "Skład Niearchaiczny" .

Fot. Zbigniew Jakubowski

Powiązane wpisy