Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Jan Serkies celuje w piątą kadencję

CHOJNÓW. W Chojnowie wszystko zgodnie z przewidywaniami: gospodarz miasta Jan SERKIES potwierdził: - Tak będę kandydował na urząd burmistrza Chojnowa na kolejną kadencję. Nie jestem burmistrzem, który o sprawach miasta dowiaduje się jedynie z mediów lub przyjmując petentów w Urzędzie Miasta. Ci, którzy mnie znają wiedzą, jak często spotkam się z mieszkańcami Chojnowa przy rozmaitych okazjach aby porozmawiać o naszym mieście. Są kolejne pomysły moich pracowników aby w Chojnowie żyło się jeszcze lepiej. Bo zawsze jest tak, że może, że powinno być lepiej. Bycie burmistrzem dla mnie to realizacja pasji. Dążenie do tego aby miasto piękniało, stało się nowoczesne, bo ja i moi najbliżsi także tutaj mieszkamy. To co robimy dla chojnowian robimy także dla siebie. Klucz do sukcesu? Bez wątpienia przychylność mieszkańców i profesjonalna, w pełni kompetentna załoga Ratusza. Nie oszukujmy się, że zdecydowana większość dokonań miasta w minionych czterech latach to pokłosie pozyskiwania środków zewnętrznych. Zarówno krajowych, jak i unijnych...

Jan SERKIES dodał, że kandyduje, bo nie chce zawieść tych, którzy mu zaufali i którzy wspólnie chcą budować chojnowski samorząd. Dodajmy, że drużyna wyborcza Jana SERKIESA jest na iście ekstraklasowym poziomie...

Jan Serkies celuje w piątą kadencję

LIDER

Jan Serkies urodzony w Bolesławcu samorządowiec, nauczyciel oraz działacz sportowy. W latach 1994–2002 radny miasta Chojnów, od 1998 do 2002 roku członek Zarządu Miasta. W 2002 roku wybrany na urząd Burmistrza Miasta Chojnowa, który pełni do dnia dzisiejszego. W 1994 roku z powodzeniem kandydował do Rady Miejskiej Chojnowa. W 1998 roku startując z list KWW Chojnów Rodziną uzyskał reelekcję uzyskując 175 głosów – najwięcej spośród wszystkich kandydatów. Podczas pierwszej sesji rady został wybrany na członka Zarządu Miasta, na czele którego stanął burmistrz Andrzej Dwojak.

W 2002 roku reprezentując KWW Chojnów Rodziną ogłosił swój start w pierwszych bezpośrednich wyborach na urząd Burmistrza Miasta Chojnowa. W pierwszej turze głosowania, 27 października, Jana Serkiesa poparło 1704 wyborców (38,74%), co dało mu kilkuprocentowe zwycięstwo nad byłym wiceburmistrzem Bolesławem Jakubiakiem. W drugiej turze, 10 listopada, został wybrany na urząd burmistrza, uzyskując 1952 głosów poparcia (56,65%).

Pierwsza kadencja Jana Serkiesa na stanowisku burmistrza upłynęła pod znakiem poprawy sytuacji finansowej miasta. W ciągu czterech lat nastąpił znaczny wzrost środków przeznaczanych na inwestycje (w 2002 roku procent inwestycyjny w ogólnym budżecie wynosił niespełna 2, w 2006 roku przekroczył 21). Duży wpływ na taki stan rzeczy miało wstąpienie Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej i pozyskiwanie przez chojnowski samorząd funduszy unijnych. W trakcie kadencji doszło także do obniżenia poziomu bezrobocia oraz utworzenia na terenie miasta podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W 2006 roku Jan Serkies ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję. Startując z poparciem KWW Rozwój Chojnowa został ponownie wybrany na urząd burmistrza już w pierwszej turze głosowania, uzyskując 4293 głosy (85,93%). Podczas kolejnych wyborów samorządowych w 2010 roku był jedynym kandydatem na urząd burmistrza. Podczas głosowania uzyskał 3727 głosów poparcia (86.63%). W 2014 roku został wybrany na swoją czwartą kadencję – jego kandydaturę poparło 3249 osób (68,16%).W 2018 roku wybrany został na swoją piątą kadencję uzyskują jeszce większe poparcie. "ZA" Seriesem zagłosowało 3517 wyborców( 72,21 proc).

Za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego odznaczony w 2016 roku przez prezydenta Polski Złotym Krzyżem Zasługi.

rozwoj chojnowa

CHOJNÓW KWITNIE

U schyłku 2023 roku zgromadzenie dziennikarzy i specjalistów Forum Ekspertów przyznało gminie miejskiej Chojnów tytuł „Wzorowa Gmina”, który może dzierżyć do roku 2026. Temu wyróżnieniu nie dziwi się nikt, kto zna tutejszy samorząd, który nie przejada środków finansowych, zgodnie i konsekwentnie polepsza poziom życia miejscowej społeczności i przez kolejne lata realizuje proinwestycyjne budżety. Władze Chojnowa nie zajmują się politykierstwem, tutaj polityką jest mieszkaniec i jego dobro.

Zdaniem jurorów, miastem Chojnów od kilkunastu lat zarządza samorząd przyjazny i godny zaufania, który dynamicznie rozwija gminę. Poprawiła się baza oświatowa, nieźle rozwija się osadnictwo, a miasto jest dobrze skomunikowane – przede wszystkim dzięki pobliskiej autostradzie A4. Forum Ekspertów m.in. zwróciło uwagę na dobrze zorganizowaną i stale rozbudowywaną infrastrukturę Chojnowa – w tym rozpoczętą modernizację oczyszczalni ścieków, a także budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Chojnów jest polskim miastem, ale także europejskim i otwartym, mającym umowy partnerskie z miastami: Egelsbach (Niemcy), Commentry (Francja) i Mnichowo Hradiste (Czechy). Warto też podkreślić, że lokalny samorząd postawił na bezpieczeństwo mieszkańców (monitoring i aplikacja o niebezpieczeństwach) oraz na inwestycje drogowe i modernizację oświetlenia ulicznego. W Chojnowie rozwinięto dobrze bazę kulturalno-sportowo-rekreacyjną, a wiele fajnych wydarzeń inspiruje i organizuje Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, w którym działają sale kinowa i recitalowa, kręgielnia, fitness, pracownie muzyczna i plastyczna, dwa boiska zielone i jedno ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, otwarta strefa aktywności, skatepark, pumptrack, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw i terenowa siłownia. W mieście jest Biblioteka Miejska z Młodzieżowym Klubem Dyskusyjnym oraz Dyskusyjny Klub Książki „Łgarz”...

- W minionej kadencji wspólnie z Radą Miejską, Urzędem i Jednostkami miejskimi zrealizowałem wiele deklarowanych zadań pomimo trudnego okresu związanego z pandemią. Ten czas przepracowaliśmy efektywnie, z troską o finanse miasta, które są w dobrej kondycji - dzięki racjonalnemu gospodarowaniu i pozyskaniu na programy miejskie ponad 43 mln zł środków zewnętrznych. Zaszczytny tytuł -Wzorowa Gmina- jaki Chojnów otrzymał w ubiegłym roku świadczy o sprawnej i skutecznej pracy samorządu, dzięki której wiele inwestycji infrastrukturalnych przyczyniło się do poprawy jakości życia w naszym mieście. Jeżeli ponownie obdarzą mnie Państwo zaufaniem, moje urzędowanie będzie nadal skuteczne, a planowane, kolejne przedsięwzięcia będą wykonane. Dziękuję za dotychczasowe zaufanie, proszę o udział w wyborach i głosowanie - mówi Jan SERKIES burmistrz Chojnowa

Najważniejsze inwestycje i projekty społeczne zrealizowane w minionej kadencji Samorządu
*Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego
*Budowa nowego ujęcia wody dla miasta w Konradówce i rurociągu przesyłowego, zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej, a także sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Sikorskiego, Leśnej i Wrzosowej oraz dla osiedla przy ul. Reymonta i Ogrodowej,
*Modernizacja budynku SP3 przy ul. Reymonta z zagospodarowaniem terenu.
*Remont  SP nr 4 przy ul. Konarskiego wraz z pionem sportowym i klatką schodową
*Modernizacja oczyszczalni ścieków - I etap
*Budowa ulic: Asnyka, Matejki, Słowiańskiej, Jerzmanowickiej, Bielawskiej z budową oświetlenia.
*Przebudowa: Placu Dworcowego, ulic: Sikorskiego, Boh. Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego i Sikorskiego.
Przy budowie i modernizacji dróg likwidowane są bariery architektoniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego .
*Budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Legnicka, ul. Andersa, Gen. Maczka, Pogodna, Radosna, Miła, Tulipanowa, Różana, Leśna, Paderewskiego.
*Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie, rewitalizacja sceny w Parku Śródmiejskim,
*Budowa terenu rekreacyjnego – Skatepark i Pumptrack wraz z dojściami i oświetleniem.
*Budowa ogrodu zabaw przy MOKSiR oraz budowa ogrodu zabaw przy ul. Reja
z urządzeniami interaktywnymi przewidzianymi także dla dzieci niepełnosprawnych.
*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1
*Zakup opraw energooszczędnych m.in. na ul. Ściegiennego, ul. Rejtana, Grottgera, Rynek.

CHOJNÓW i Jan SERKIES mają pomysł na kolejną kadencję...
Najważniejsze plany inwestycyjne na kadencję 2024-2029
*Modernizacja ul. Wojska Polskiego i Paderewskiego z budową sieci wodociągowej –
w trakcie realizacji
* Modernizacja ulic: Konarskiego, Królowej Jadwigi, Ogrodowej, Reymonta, oraz
Bogusławskiego, Ćwiklińskiej, Solskiego - realizacja 2024 r.- zapewnione finansowanie
* Rozbudowa Żłobka Miejskiego i utworzenie nowych miejsc – trwa projektowanie.
* Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej SP nr 4
*Budowa budynku mieszkalnego ze wsparciem rządowego programu budowy mieszkań
*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II - środki zewnętrzne
* Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyspiańskiego i w ul. Fabrycznej
*Przebudowa byłej szkoły - ul. Kościuszki na Centrum Usług Społecznych- środki zewnętrzne ZIT
* Wymiana wszystkich opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne- środki zewnętrzne.
*Budowa sceny plenerowej z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Parku Piastowskim.
* Modernizacja boisk Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 – dotacja z Ministerstwa Sportu.
*W trosce o czyste powietrze kontynuowane będzie wsparcie finansowe samorządu na wymianę prywatnych źródeł ciepła.
* Modernizacja ulic Długosza, Kwiatowa Krasickiego, , Sienkiewicza, Słowackiego oraz
Baczyńskiego, Drzymały, Kościuszki, Piotrowicka, Złotoryjska, modernizacja Placu Dworcowego - II etap
*Budowa ulic: Leśna, Miła, Pogodna, Radosna, Wrzosowa,
*Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Chmielna-Piotrowicka po przejęciu dróg od Powiatu.
*Modernizacja PSZOK.
*Modernizacja kolejnych ulic wraz z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
*Budowa infrastruktury technicznej dla nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Parkowej.
* Budowa trasy rowerowej w mieście w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady.
*Rewitalizacja terenu przy stawie miejskim z programu LGD Wrzosowa Kraina

Planowane programy społeczne
*Rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej, turystyczno-rekreacyjnej – m.in.,spektakle, koncerty, warsztaty z uwzględnieniem potrzeb Seniorów, dzieci, młodzieży.
*Remont i doposażenie pracowni muzycznej w MOKSiR oraz stworzenie studia nagrań celem
rozwijania pasji dzieci i młodzieży.
*Wspieranie inicjatyw obywatelskich – budżety obywatelskie.
*Współpraca z Młodzieżową Radą Miejską – rozwijanie idei samorządności.
*Nauka pływania dzieci w ramach programów Ministerstwa Sportu. Oraz Fundacji KGHM
*Wspieranie inicjatyw i programów stowarzyszeń i klubów.
*Rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi Egelsbach, Commentry, Mnichowo Hradiste
*Promowanie i wspieranie działań aktywizujących środowisko lokalne.

Jednym słowem kadencja samorządu chojnowskiego na lata 2024-2029 zapowiada się jako kolejna kadencja z samorządowymi sukcesami.