Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

grafiki na wydarzenie LSSE 06 202411

Proekologiczne działania na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

LEGNICA. Tereny zielone są bardzo ważne zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak i ogólnego stanu naszej planety. Od wielu lat obserwujemy negatywny wpływ ludzi na przyrodę. Szkodliwy dwutlenek węgla przyczynia się do zmiany klimatu, jednego z kluczowych globalnych problemów. To właśnie drzewa pomagają z nim walczyć, pochłaniają CO2, usuwając go z powietrza i uwalniając tlen. Kompleksowe podejście Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do ekologii ma na celu poprawę jakości środowiska oraz zminimalizowanie zubożenia zasobów naturalnych, na które może oddziaływać m.in. codzienna działalność przedsiębiorstw. W tym roku, przy udziale LSSE S.A., zasadzono już ponad 2000 drzew.

Proekologiczne działania na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dolnośląski Klaster Edukacyjny (DKE), którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., zorganizował akcję pt. „Rośnij razem z nami”. W otoczeniu partnerskich szkół DKE zostały posadzone nowe drzewa. Oprócz nasadzeń, przeprowadzono również prelekcje ekologii dla uczniów. Przedsięwzięcie, do którego przyłączyła się także Fundacja LSSE, miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży z placówek zrzeszonych w DKE oraz zainspirowanie ich do świadomego troszczenia się o kondycję Ziemi.

Przedstawiciele LSSE S.A. i Fundacji LSSE odwiedzili szkoły takie jak: Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej, Zespół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie, Liceum Ogólnokształcące nr I im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie.

– Blisko 300 uczestników miało okazję aktywnie włączyć się w proces sadzenia drzew w pobliżu swojej szkoły i wziąć udział w prelekcjach o tematyce ekologicznej. Poza walorem edukacyjnym, projekt ten ma także konkretne przełożenie na rozwój terenów zielonych w regionie. Akcja „Rośnij razem z nami” pokazała, jak teoretyczna wiedza połączona z praktycznym działaniem może efektywnie przyczyniać się do podnoszenia jakości życia oraz budowania świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia. Nie zatrzymujemy się i współpracujemy już z lokalnymi samorządami, planując kolejne nasadzenia – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W ramach realizowanego projektu „Rośnij razem z nami” posadzono również drzewa w podwrocławskiej Gminie Miękinia. Na działce w Mrozowie zasadzono 1600 dębów szypułkowych. Sadzonki umieszczono w regularnych odstępach, a teren zabezpieczono siatką. Kluczowe znaczenie ma tutaj trzyletni plan pielęgnacji nowo posadzonych drzew, który zapewni ich prawidłowy wzrost i rozwój. Przedsięwzięcie to ma na celu ochronę środowiska poprzez zwiększenie zalesienia, ograniczające negatywny wpływ działalności gospodarczych na otoczenie.

Nasadzenia mają też przełożenie na realizowane projekty, m.in. tworzony przez LSSE S.A. Park Przemysłowy Miękinia-Środa Śląska, powstający z myślą o długofalowym napędzaniu lokalnej gospodarki. Na tym terenie zlokalizowane mają być nowoczesne fabryki, a także centra biznesowe i instytucje badawcze, wspierające innowacje technologiczne.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Głogowie, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wsparła zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków użytkowanych przez placówkę, co ma być atutem nie tylko środowiskowym, ale również estetycznym.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dołączyła również do akcji zorganizowanej przez Gazetę Wrocławską pt. „Drzewko za surowce wtórne”. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców Lubina i okolic. Podczas wydarzenia udało się zebrać zużyty sprzęt elektroniczny, który zamiast trafić na wysypisko, zostanie poddany recyklingowi. Każdy uczestnik mógł wymienić elektrośmieci na sadzonki drzew.

Powiązane wpisy