Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

EKOLOGIA I BIZNES, czyli jak racjonalnie wykorzystać odpady

LUBIN. Gospodarka odpadami może być zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dobry biznes. Zasoby surowców naturalnych są ograniczone, ceny coraz wyższe, dlatego ponowne wykorzystanie metali z recyklingu staje się ogólnoświatowym trendem. Liderem gospodarki w obiegu zamkniętym jest spółka KGHM Metraco. Incoterms. O gospodarce w obiegu zamkniętym rozmawiali:  Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco, członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz Piotr Karwan, wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, radny Sejmiku Dolnośląskiego, członek Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EKOLOGIA I BIZNES, czyli jak racjonalnie wykorzystać odpady

Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych ma sens ekonomiczny i ekologiczny. Zgodne jest z filozofią zero waste, pozwala maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby, chroni naszą planetę. Odpad to nie znaczy śmieci. Dla KGHM złom miedzi stanowi cenny surowiec ponownie przerabiany w hutach. Największym odbiorcą złomu miedzi w Europie Środkowo-Wschodniej jest KGHM Metraco.

W ciągu czterech lat zwiększyliśmy ilość złomu Cu dostarczanego do hut należących do KGHM o 70%. W 2021 roku było to aż 140 tys, ton. Ten wzrost jest efektem odważnej strategii handlowej i umacniania pozycji KGHM Metraco w przestrzeni międzynarodowej – podkreśla Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A.
Transport surowca odbywa się z terytorium m.in. Hiszpanii, Francji, Niemiec, Rumunii, USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Aż co dziesiąta dostawa pochodzi spoza kontynentu europejskiego. Wykorzystywane są zdolności przeładunkowe portów w Antwerpii, Hamburgu czy Gdańsku, a cały proces funkcjonuje wg międzynarodowych reguł Incoterms.

- Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi dla niektórych są ograniczeniami. KGHM Metraco jako silna
i ambitna organizacja z bogatą historią oraz mocnymi fundamentami, jakie daje jej KGHM, znalazło w tym obszarze szanse rozwojowe. Związek Pracodawców Polska Miedź skupia wiele podmiotów, które tak jak Metraco daleko patrzą w przyszłość, stając się z czasem jej kreatorem – mówi Piotr Karwan, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Kolejnym przykładem recyklingu w przemyśle prowadzonym przez Metraco jest produkcja kruszyw łamanych z żużla będącego hutniczym odpadem. Znalazły one swoje zastosowanie przy budowie strategicznych dróg w Polsce. Drogi S3, która między innymi łączy miasta Zagłębia Miedziowego, drogi S5 i S6 czy S11.

Kruszywa stanowią istotną część naszej działalności. Dzięki stałemu unowocześnianiu technologii np. modernizacji układu technologicznego w Legnicy, czy też automatyzacji zakładu przeróbczego do wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych w Głogowie, zwiększyliśmy zdolności produkcyjne. Dziś wytwarzamy ponad 700 tys. ton kruszyw rocznie- mówi Adrian Szymański.

KGHM Metraco jest jedynym w Europie producentem nadrenianu amonu i renu metalicznego z zasobów własnych KGHM. Tymi zasobami są …ścieki przemysłowe kwaśne pochodzące z procesu produkcyjnego Huty Miedzi Głogów.

Mówiąc w dużym uproszczeniu, po „przepuszczeniu” przez specjalistyczne instalacje odzyskujemy bardzo rzadki pierwiastek o unikalnych parametrach jakościowych. Wysoka temperatura topnienia, wynosząca 3186 st. Celsjusza, odporność na korozję i odkształcanie czyni ten metal wyjątkowym. Dzięki temu znajduje on zastosowanie głównie w branży lotniczej i kosmonautyce – tłumaczy Adrian Szymański.

Ekologia to jeden z czterech filarów strategii KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od wielu lat jest liderem proekologicznych zmian. Każdego roku przeznacza ogromne środki na szeroko rozumiane inwestycje i przedsięwzięcia ekologiczne. Prowadzony przez KGHM Program Rozwoju Energetyki zakłada, że do 2030 roku połowa zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywana z własnych, w dużej mierze odnawialnych zasobów koncernu. Już pracują farmy fotowoltaiczne, teraz głośno jest o programie małych reaktorów atomowych.

- Odpowiedzialna polityka KGHM w zakresie budowania mocnych i unikalnych kompetencji w spółkach powala wierzyć, że nawet kiedy skończy się miedź, to
w Zagłębiu Miedziowym działać będą silne i innowacyjne podmioty takie, jak Metraco, który już dziś jest liderem na rynku światowym. Zagłębie Miedziowe to bogactwa naturalne oraz ludzie, którzy dzięki swojej pomysłowości i pracowitości potrafili wykorzystać je dla dobra naszej małej Ojczyzny – podkreśla Piotr Karwan.

KGHM Metraco w ubiegłym roku świętowało 30 lecie powstania. Spółka nie zamierza jednak odcinać kuponów od już osiągniętych sukcesów, ale ma wiele planów rozwojowych na przyszłość.

- W ciągu tych 30 lat nabywano w spółce kompetencje i bezcenną wiedzę. Efektem tego jest rekordowy rok 2021 z przychodami na poziomie 4,7 mld PLN.
Dziś wzmacniamy naszą koronną działalność, jaką jest zakup złomów i materiałów miedzionośnych od Ameryki aż po Azję. Przystępujemy do realizacji strategicznej dla firmy koncepcji budowy nowego zakładu Obrotu Złomem, optymalizujemy procesy produkcyjne i kontynuujemy zaawansowane technologicznie prace badawczo-rozwojowe. Wspólnie tworzymy silne KGHM Metraco – deklaruje Adrian Szymański.

KGHM Metraco i Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają do współpracy firmy z branży gospodarki odpadami. Już niedługo odbędzie się kolejna ogólnopolska konferencja poświęcona temu tematowi, na której prezentowane będą trendy gospodarki w obiegu zamkniętym.

Powiązane wpisy