Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

grafiki na wydarzenie LSSE 06 202411

Pałac w Suchej Górnej perłą gminy Polkowice (FOTO)

POLKOWICE.  Pałac w Suchej Górnej gminie Polkowice to XVIII wieczna budowla znajdująca się na liście zabytków w rejestrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Do lat 90 ub. wieku. w budynku mieściła się szkoła podstawowa. Projekt przebudowy pałacu zaprezentowano w 2015 roku. Ogłoszono kilka przetargów celem wyłonienia wykonawcy. Udało się go wybrać dopiero za czwartym razem...
Odremontowany i dostosowany do funkcji edukacyjno-kulturalnych pałac w Suchej Górnej koło Polkowic ma 1770 m kw powierzchni, ma 7 sal i aż 17 łazienek! Został przed rokiem oficjalnie przekazany Centrum Kultury w Polkowicach. Obiekt pochłonął około 15 milionów złotych . 

Pałac w Suchej Górnej perłą gminy Polkowice (FOTO)

Prace remontowe w zabytkowym, XVIII-wiecznym pałacu trwały od 2018 roku. Obejmowały gruntowną przebudowę wnętrza pałacu. Wymieniono tynki, wszystkie instalacje i urządzenia, stolarkę okienną i drzwiową, konstrukcje murowe oraz część więźby dachowej. Na zewnątrz rozbudowano obiekt, tworząc m.in. nową, oszkloną klatkę schodową, windę wewnętrzną oraz taras z zadaszoną estradą i trybuny.

Na remont udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego, między innymi na stolarkę okienną czy rekonstrukcję fresków, oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą część środków, czyli około 15 milionów złotych, ze środków własnych zabezpieczyła Gmina Polkowice.
Piętrowy (choć w istocie ma aż pięć kondygnacji!), barokowy pałac w Suchej Górnej, zawdzięcza swój obecny kształt ostatniej przebudowie z drugiej połowy XVIII wieku. Do położonego na planie prostokąta, krytego mansardowym dachem z lukarnami budynku, wchodzi się położonym centralnie dwubiegunowym wejściem, ozdobionym kamienną balustradą. Na niej znajdziemy wspaniały kartusz herbowy z klejnotami rodzin von Eckersberg i von Czettritz, oraz datą 1779.

Od 1981 roku pałac w Suchej Górnej jest objęty nadzorem konserwatorskim i jest wpisany do rejestru zabytków. Pałac przez dekady był chlubą mieszkańców Suchej Górnej. Do lat 90. ub. wieku mieściła się tu szkoła. Potem obiekt stopniowo niszczał. Obecny remont, a właściwie gruntowna przebudowa i rewitalizacja pałacu wykonana przez samorząd, uratowała zabytek przez całkowitą ruiną, i dając mu nowe życie, zwróciła go lokalnej społeczności.

 Podjęto się trudu wyposażenia Izby Tradycji Pałacu. Centrum Kultury rozpoczęło akcję "Zbieramy muzealia". Czego konkretnie szukają? Przedmiotów dot. następujących dziedzin:
1. Gospodarstwo domowe: magiel, maglownice, pralki, maszyny do szycia, żelazka, sprzęty kuchenne, garnki gliniane, obrazy, fotografie, skrzynie, walizki, książki, ubrania, modlitewniki, zegary, numizmaty, banknoty, maszyny do pisania, zabawki, sanki, narty itp.
2. Archiwalia: dokumenty mieszkańców regionu (dowody tożsamości, legitymacje, akty notarialne, dokumenty dot. przesiedleń, przejmowanego poniemieckiego mienia, przebiegu zatrudnienia, karty żywnościowe, rękopisy, listy, pamiętniki, kroniki, życiorysy, klisze szklane, przedwojenne i powojenne pocztówki z Polkowic i okolic oraz z miejsc, z których przybyli przodkowie).
3. Rolnictwo: sprzęty np. sieczkarnie, grabie, widły, sierpy.
4. Rzemiosło: elementy wyposażenia warsztatu: kowala, stolarza, rymarza, kaletnika, krawca, szewca, zegarmistrza, fryzjera oraz wyposażenia zakładów cegielni, roszarni, apteki i innych.
Ocalone dziedzictwo, czyli pamiątki zabezpieczymy i udostępnimy w Regionalnej Izbie Pamięci w Pałacu w Suchej Górnej. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby przekazać swoje pamiątki (fotografie, dokumenty przesiedleńcze, przedmioty gospodarstwa domowego, narzędzia rzemieślnicze itp. ) zapraszamy do kontaktu osobistego z instruktorami Centrum Kultury w Pałacu w Suchej Górnej lub telefonicznego pod numerem 76 844 04 46 oraz 574 884 881.
Powstająca Regionalna Izba Pamięci powstaje w ramach projektu dofinansowanego z programu Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”. Zgromadzone eksponaty będzie można obejrzeć w Pałacu w Suchej Górnej, posłużą one również na lekcjach i warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego zachęcamy mieszkańców do przekazywania pamiątek, przedmiotów i zbędnych staroci. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”.

Fot. Jakub Wieczorek

Powiązane wpisy