Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Jeden burmistrz działał, drugiego rozliczą

ZŁOTORYJA. Burmistrz Paweł KULIG przedstawił raport o stanie Złotoryi za rok 2023. Dokument jest dostępny na internetowej stronie miasta. Radni na jego podstawie zdecydują na najbliższej sesji o wotum zaufania dla burmistrza. W debacie w ratuszu, która poprzedzi głosowanie, mogą wziąć również udział mieszkańcy – wystarczy się wcześniej zgłosić. Jak?

Jeden burmistrz działał, drugiego rozliczą

Raport o stanie miasta to podsumowanie działalności magistratu za poprzedni rok. Taki dokument jest opracowywany we wszystkich polskich gminach od 2018 r. Burmistrz tłumaczy się w nim przede wszystkim z tego, jak realizował różne programy i strategie gminne, a także uchwały rady miejskiej.

Najnowszy raport obejmuje okres, gdy miastem kierował jeszcze poprzedni burmistrz Robert Pawłowski. Paradoksalnie jednak to obecnemu burmistrzowi rada miejska udzieli (lub nie) wotum zaufania za realizację zeszłorocznej polityki. Na tej samej sesji zresztą radni będą głosowali nad absolutorium dla Pawła Kuliga za wykonanie budżetu na rok 2023. Ta dość nietypowa sytuacja to efekt wydłużenia kadencji samorządu do kwietnia 2024 i jednocześnie braku ustanowienia przez sejm specjalnych rozwiązań na ten szczególny rok, który mamy obecnie.

Radni omówią raport liczący 84 strony podczas sesji, która odbędzie się w czwartek 27 czerwca. Poza rajcami w debacie nad dokumentem mogą wziąć udział również mieszkańcy Złotoryi – w liczbie nie większej niż 15. Chcąc zabrać głos, trzeba się jednak wcześniej zgłosić do przewodniczącego rady miejskiej – pisemnie, na specjalnym formularzu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia się. Formularze – z podpisami 20 innych złotoryjan udzielających poparcia osobie zgłaszającej się do debaty – przyjmowane są do 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Złotoryi w pok. nr 12 na I piętrze w godzinach pracy magistratu.

Formularz zgłoszenia do dyskusji można otrzymać w UM (w biurze obsługi interesanta).

Jak już wspomnieliśmy, po zakończeniu debaty nad raportem rada miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Kuligowi wotum zaufania.

To będzie już szósta debata nad raportem o stanie miasta. Do tej pory ani razu nie było zgłoszenia od mieszkańców spoza rady.

Powiązane wpisy