Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu w Złotoryi – bezpłatna pomoc psychologiczna dla najmłodszych mieszkańców

ZŁOTORYJA. Zaburzenia natury emocjonalnej u dzieci przebiegają inaczej niż u dorosłych. Czasami trudno je zidentyfikować, bo pewne symptomy kojarzone mogą być z danym etapem rozwoju dziecka lub okresu dojrzewania. Dlatego wykrycie pierwszych objawów zależy od czujności rodziców i opiekunów oraz znalezienia miejsca, w którym dziecko otrzyma odpowiednią pomoc i wsparcie. Obecnie nawet 20 proc. dzieci i młodzieży przejawia trudności o podłożu psychologicznym i mierzy się z problemami emocjonalnymi, lękiem czy depresją. Dlatego w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi powstało wyjątkowe miejsce – Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, które wspiera małych pacjentów w tych problemach i świadczy profesjonalną pomoc psychologiczną. Aby dowiedzieć się więcej, warto polubić profil centrum na Facebooku.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu w Złotoryi – bezpłatna pomoc psychologiczna dla najmłodszych mieszkańców

Temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest coraz częściej poruszany w społeczeństwie. Potrzeba profesjonalnej pomocy, wsparcia w różnego rodzaju problemach natury emocjonalnej dla dzieci i nastolatków jest ogromna, a skala tego typu doświadczeń wśród tej grupy się pogłębia. Presja otoczenia, rywalizacja, poczucie niezrozumienia przez starsze pokolenie, wpływ świata wirtualnego na realny, uzależnienia od technologii to tylko niektóre z bardzo poważnych czynników, które mają wpływ na stan psychiczny dzieci i młodzieży. W tego typu sytuacjach specjalistyczna i natychmiastowa pomoc dla dzieci i młodzieży jest niezbędna. Wczesna reakcja polegająca na profesjonalnej pomocy psychologicznej w najbliższym środowisku i blisko domu oraz odpowiednia terapia i wsparcie mogą przeciwdziałać pogłębieniu się problemów emocjonalnych lub rozwojowi innych w życiu dorosłym. Właśnie po to w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi powstało Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży o II stopniu referencyjności.

- Dzieci i młodzież obecnie narażone są na wiele wyzwań natury psychicznej. Nasze Centrum Zdrowia Psychicznego stanowi dla nich bezpieczną przystań i wspiera tych, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi. Dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz wdrażaniu planów terapeutycznych i stosowaniu odpowiednich metod leczenia, zapewniamy kompleksową opiekę oraz wsparcie dla naszych podopiecznych oraz ich rodzin. Dążymy również do tego, aby nasze Centrum Zdrowia Psychicznego było miejscem, które nie tylko leczy, ale również edukuje i wspiera lokalną społeczność w budowaniu świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży – mówi Maciej Leszkowicz, Prezes Szpitala Powiatowego w Złotoryi.

Profesjonalna pomoc psychologiczna
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży to wyjątkowe miejsce w złotoryjskim szpitalu, w którym m.in. psychologowie i psychoterapeuci mogą rozpocząć pracę z dziećmi z regionu złotoryjskiego już na samym początku pojawienia się trudności w sferze emocjonalnej. To, że centrum zlokalizowane jest w regionie, blisko domu, dodatkowo wspiera terapię i leczenie małych pacjentów – czują się oni bezpieczniej. Złotoryjskie CZP prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, zajęcia o charakterze psychoedukacji, warsztaty psychologiczne pozwalające na ćwiczenie poznawanych umiejętności, terapię zajęciową, organizuje społeczność terapeutyczną, indywidualną opiekę psychologa i psychiatry oraz psychoterapię rodzinną bądź sesję wsparcia psychospołecznego dla rodzin. Centrum otacza kompleksową opieką najmłodszych i prowadzi także diagnostykę neurologiczną – w ramach świadczeń prowadzone są także konsultacje u lekarza neurologa dziecięcego. W CZP pomoc znajdzie dzieci i młodzież od 7 do 21 lat.

Wykwalifikowani specjaliści ściśle współpracują w zakresie formułowania wieloaspektowej diagnozy pozwalającej na wyjaśnienie mechanizmów występowania zaburzeń i zgłaszanych problemów przez najmłodszych. To pozwala na opracowanie dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta planów terapeutycznych i wdrożenie odpowiednich metod leczenia. Młodzi pacjenci mogą korzystać z różnych form pomocy – diagnostyki i leczenia w warunkach oddziału dziennego, a także terapii grupowej, indywidualnej, interwencji kryzysowej czy oddziaływań socjoterapeutycznych. Sama terapia prowadzona jest na podstawie opracowanego przez specjalistów centrum Programu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego. CZP wspiera i udziela porad także rodzicom oraz opiekunom. Prowadzi również działania z zakresu profilaktyki i edukacji w zakresie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. W ramach CZP funkcjonuje także Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.

Wykwalifikowana kadra i zapisy
Zespół CZP tworzy wykwalifikowana kadra: lekarze, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz superwizor, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia i dysponują niezbędnym doświadczeniem do pracy z młodymi pacjentami.

- Dzieci i młodzież obecnie często borykają się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi, które mogą znacząco wpływać na ich dalsze, dorosłe życie i rozwój. Dlatego jako psycholog specjalizujący się w pracy z najmłodszymi, widzę ogromną wartość w Centrum Zdrowia Psychicznego i w dostarczaniu kompleksowej opieki oraz wsparcia dla naszych najmłodszych pacjentów. Dzieci i młodzież mogą tutaj otrzymać profesjonalną, bezpłatną pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, takimi jak lęki, depresja czy trudności w nauce. Mogą otwarcie wyrażać swoje emocje, rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz budować zdrowe relacje z otoczeniem – mówi Marcin Niepiekło, kierownik zespołu terapeutycznego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Powiatowego w Złotoryi.

Pomieszczenia CZP dostosowano do potrzeb dzieci i młodzieży z poszczególnych grup wiekowych. Dzieci i młodzież mają do dyspozycji 8 pomieszczeń – salę terapii zajęciowej, salę terapii grupowej, pokój wyciszeń i pokój wypoczynkowy, sale lekcyjne dla klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz jadalnię. Dzieci i młodzież przebywają w Oddziale od godziny 7:30 do godziny 15:00. W ramach opieki pacjentom zapewnia się wyżywienie (w formie drugiego śniadania) oraz realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej.

Zasady przyjęć: Zapisy do oddziału są możliwe na podstawie ważnego zaświadczenia od lekarza POZ bądź psychiatry, które można uzyskać również w Poradni po odbyciu konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej. W trakcie konsultacji przeprowadzany jest wywiad z prawnymi opiekunami oraz wstępna diagnoza pacjentów, co pozwala na przedstawienie odpowiednio dostosowanej do zgłaszanych problemów oferty pomocy. Rejestracja do poradni nie wymaga skierowania, jest prowadzona telefonicznie pod numerami telefonu 572 680 937 lub (76) 877 95 95 i nie wymaga skierowania.

Profil na Facebooku
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi prowadzi profil na Facebooku. Regularnie pojawią się tam informacje o działalności centrum i ciekawostki. Publikowane będą także ważne informacje i porady w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych dedykowane rodzicom i opiekunom. Zachęcamy do polubienia profilu centrum na Facebooku. Link dostępny tutaj: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558847339622