Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Radni P. Kowalski i A. Trybka zaniepokojeni sytuacją finansową Górnika. Pat?

POLKOWICE. Piłkarskie granie w 2023 roku zakończone ale nie ma spokoju wokół 3-ligowego Górnika Polkowice, spółki finansowanej przez Gminę Polkowice. We wtorek sytuację Górnika analizowali radni polkowiccy na jednej  komisji. Tymczasem swoje stanowisko wobec sytuacji w Górniku w specjalnym oświadczeniu przedstawili radni z Klubu Radnych "My Polkowiczanie.

Radni P. Kowalski i A. Trybka zaniepokojeni sytuacją finansową Górnika. Pat?

OŚWIADCZENIE RADNYCH KLUBU MY POLKOWICZANIE

Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy wypowiedź Piotra Pałaszewskiego, Prezesa Zarządu i wcześniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej KS Górnik Polkowice w artykule „Czarne chmury nad Górnikiem. Radni chwytają za topory...” opublikowanym na portalu e-legnickie w dniu 12 grudnia 2023 roku.
Niniejsze oświadczenie to wyraz naszej troski o przyszłość Klubu i zarazem sprzeciwu wobec sposobu prowadzonej polityki zarządczej na przestrzeni ostatnich 5 lat i podjętej dyskusji w postaci insynuacji i przekłamań na kierowane przez nas zarzuty, co do złej sytuacji finansowej Klubu oraz ponoszonych dodatkowych obciążeń finansowych przez rodziców dzieci trenujących w Klubie. Tym samych chcemy oddzielić sport od polityki, co jak widać w czasach tzw. Lepszych Polkowic idzie w parze i wywołuje emocje przy każdej próbie piętnowania złego zarządzania Klubem.

Sugerowana próba upolitycznienia Klubu to nic innego jak przerzucenie na radnych odpowiedzialności za istniejące problemy i złe zarządzanie Klubem. I to pomimo wielomilionowych dotacji przyznawanych z budżetu gminy oraz przedstawionych twardych dowodów w postaci wpisów rodziców i wyników finansowych klubu. A te mówią same za siebie, o czym Prezes Pałaszewski niestety nie wspomniał, ani w artykule ani w trakcie konferencji prasowej w dniu 5 grudnia br. Zgodnie z otrzymanymi dokumentami finansowymi strata K.S. Górnik Polkowice za 9 miesięcy 2023 roku wyniosła 511 tys. zł, a spółka z uwagi na ujemne kapitały własne w wysokości 546 tys. zł powinna zgodnie z art. 233 kodeksu spółek handlowych zwołać zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały co do dalszego jej istnienia. W przeszłości takie sytuacje miały już miejsce i kończyły się podwyższeniem kapitału. Dla wiarygodności naszych twierdzeń dołączamy otrzymany bilans i rachunek zysków i strat.

Bezsprzecznie należy stwierdzić, ze to nie my - radni Klubu „My Polkowiczanie” doprowadziliśmy po raz kolejny do trudnej sytuacji finansowej Klubu. Zrobił to Zarząd i Rada Nadzorcza KS Górnik Polkowice. I to nie radni, a Prezes Zarządu powinien wytłumaczyć kibicom dlaczego Klub dalej pozostaje studnią bez dna. Powinien wytłumaczyć także rodzicom, dlaczego muszą ponosić dodatkowe koszty wyjazdów swoich dzieci na mecze i zakup strojów sportowych. Powinien się wytłumaczyć także, dlaczego pomimo sukcesu drużyn młodzieżowych z pracy w klubie rezygnuje koordynator piłkarskiej akademii? Powinien się wytłumaczyć dlaczego pomimo jednego z największych budżetów doszło do ligowych spadków. Powinien się wytłumaczyć dlaczego tak często zmieniano trenerów i jakie z tego tytułu były wypłacane odprawy?

Za zupełnie nietrafiony należy również uznać kierowany pod naszym adresem zarzut upolitycznienia Klubu w kontekście praktykowanego dotychczas sposobu wyboru osób na stanowisko Prezesa Zarządu - bez przejrzystej procedury konkursowej oraz wybrania do Rady Nadzorczej Wiceburmistrza Gminy Polkowice i Wicestarosty Powiatu Polkowickiego.

Zapewniamy jednocześnie wszystkich kibiców, że nadal będziemy z całą stanowczością bronić rodziców i ich dzieci przed nieuzasadnionymi obciążeniami finansowymi oraz piętnować wszelkie błędy zarządcze związane z wydatkowaniem środków publicznych i funkcjonowaniem Klubu. Podobnie jak piętnujemy i piętnować będziemy niewłaściwie prowadzony nadzór finansowy nad polkowickimi spółkami komunalnymi przez Burmistrza Polkowic. Nie ma i nie będzie naszej zgody na kolesiostwo i brak komptetencji osób zarządzających gminnym mieniem oraz ponoszeniem z tego tytułu wyższych kosztów przez Mieszkańców Polkowic

Radny Paweł Kowalski
Radny Adam Trybka

Powiązane wpisy