Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

grafiki na wydarzenie LSSE 06 202411

Zgrany duet rządzi Przemkowem

PRZEMKÓW. Jerzy SZCZUPAK burmistrzem a Szymon LEWAMDOWSKI (trener piłkarski, polityk Konfederacji, mistrz mowy polskiej) przez najbliższe 5 lat rządzić będą z woli mieszkańców Przemkowem. Obaj są doświadczonymi samorządowcami i co ważnej mają Przemków w sercu co dobrze roku miastu. Nie jest tajemnicą, że obaj od lat wspierają się w działaniach na rzecz Przemkowa i lokalnej społeczności... 

Mieszkańcy Przemkowa już po raz trzeci powierzyli funkcję burmistrza miasta Jerzemu Szczupakowi 7 kwietnia. Mimo rywalizacji z trzema konkurentami Jerzy SZCZUPAK został burmistrzem z poparcie ponad 61 procent.
 
Zgrany duet rządzi Przemkowem

Odbyła się sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Przemkowie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prowadzenie objęła Irena Orłowska – najstarsza wiekiem Radna obecna na sesji. Po wręczeniu Burmistrzowi oraz członkom Rady przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemowie zaświadczeń o wyborze, wybrani na kadencję 2024 – 2009 Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Szymon Lewandowski, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak złożył uroczyste ślubowanie, przyrzekając pełnić swoje obowiązki z godnością oraz troską o dobro mieszkańców Gminy.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podziękował mieszkańcom za okazane zaufanie i ponowny wybór na trzecią kadencję. Podkreślił gotowość do współpracy na rzecz dalszego rozwoju Gminy Przemków.  – Dzięki Państwa głosom po raz trzeci będę miał zaszczyt sprawować funkcję burmistrza Przemkowa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za każdy głos na mnie i na kandydatów startujących z mojego komitetu, za każde dobre słowo, wiadomość, uścisk dłoni. Wyraźne zwycięstwo 61,33 procent już w I turze to duży sukces, który nie był by możliwy bez Was i waszego wsparcia. Gratuluje wszystkim wybranym radnym, cieszę się również, że mam już stabilną większość w radzie – mówi Jerzy Szczupak.

Podczas sesji wybrano także Wiceprzewodniczącego, którym została  Irena Orłowska. W porządku obrad znalazły się również punkty dotyczące wyboru członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisji stałych Rady tj. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Społecznych.

Skład Rady Miejskiej w Przemkowie kadencji 2024-2029:

Robert Biały, Andrzej Dziamba, Jacek Janikowski. Agata Jęć, Krystian Kraska, Tomasz Kuncik, Dariusz Kurowski,  Omar Lekhchine, Szymon Lewandowski, Aleksandra Lisowska-Juszczak,  Anna Łukawa, Irena Orłowska, Janusz Pyrzyk,  Maciej Turała,  Joanna Więckowska

Powiązane wpisy